Social og humanitær støtte

Jackpotlotteriet uddeler hvert år overskudsmidler til sociale, humanitære institutioner og organisationer samt til almennyttige og kulturelle formål.

 

Aktuelle donationsmodtagere:

Blindes Støttefond

Dansk Forsorgsselskab

Det Kriminalpræventive Råd

Foreningen til Lærlinges Uddannelse

Forælder Fonden

Fredenshus

Holmegårdsparken

Høreforeningen

Håndværkerkollegiet i København

SMVdanmark (Håndværksrådet)

Klostre og hospitaler under Justitsministeriet

Kriminalforsorgsinstitutionerne under Justitsministeriet

Københavns Retshjælp

Next Uddannelse København (Københavns Tekniske Skole)

Mødrehjælpen af 1983

Rådet for Sikker Trafik

Selskabet Kjæden

Danmarks Tekniske Museum

Samt lokale foreninger under henholdsvis Jyske- Fynske- og Sjællandske lotteriudvalg.