Persondatapolitik

Introduktion:
Denne persondatapolitik forklarer, hvordan Jackpotlotteriet indsamler/registrerer, deler og bruger dine personoplysninger. Du vil også finde oplysninger om, hvordan du kan udøve dine rettigheder.

De data, som Jackpotlotteriet registrerer, er reguleret af ”Lov om behandling af personoplysninger”. Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling, der omfattes af loven.
Indsamling og behandling af personoplysninger sker i fortrolighed og i overensstemmelse med persondataloven.
Ved at bruge Jackpotlotteriets tjenester accepterer du, at Jackpotlotteriet som dataansvarlig bruger dine personoplysninger som beskrevet i denne persondatapolitik.
Dataansvarlig:
Jackpotlotteriet udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
Dataansvarlig for de data, der indhentes via Jackpotlotteriet er:
Varelotteriet A/S, CVR: 42971251.
Rosbæksvej 5
2100 København Ø
Tlf.: 73 70 96 00
E-mail: info@jackpotlotteriet.dk

 

Indsamling af oplysninger:
Ved registrering eller deltagelse i eksempelvis konkurrencer samt ved køb af lodder indsamles typisk oplysninger om navn, adresse, postnummer, telefonnummer og e-mail. Registreringen foretages med det formål at kunne håndtere dit spil hos Jackpotlotteriet eller ønske om nyheder fra Jackpotlotteriet. Ved visse former for køb og udbetaling af store præmier indsamler Jackpotlotteriet ligeledes oplysning om bankforbindelse og kontonummer. Disse oplysninger har ligeledes til formål at sikre korrekt gennemførelse af transaktioner mellem forbrugeren og Jackpotlotteriet.
Jackpotlotteriet indsamler endvidere personoplysningerne tilhørende alle besøgende, der får adgang til vores hjemmesider, sociale medie-sider eller tjenester via enhver mobilapplikation, platform, eller anden enhed.
Jackpotlotteriet kan anvende disse personoplysninger til fremsendelse af informationer om eventuelle gevinster, fornyelsestidspunkter mv. Jackpotlotteriet kan ligeledes fremsende markedsføring for tilsvarende produkter samt i henhold til specifikke samtykker.
For at kunne holde dine oplysninger opdaterede og korrekte supplerer og opdaterer Jackpotlotteriet dine personoplysninger ved at indhente oplysninger fra private og offentlige registre. Det gælder f.eks. adresseoplysninger.
Du vil til enhver tid kunne anmode om indsigt i dine indsamlede personoplysninger, kræve berigtigelse, gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til den direkte markedsføring, afmelde eller tilmelde services eller anmode om dataportabilitet af dine oplysninger. Læs mere herom i afsnittet Dine rettigheder nedenfor.


Indsamlingskilder og anvendelse af personoplysninger:
Oplysninger, som indsamles ved onlinespil:
Når du har bestilt lodsedler via www.jackpotlotteriet.dk, bruger vi dine personoplysninger til at sende bekræftelse og andre vigtige oplysninger om dit spil. Dette sker til den e-mail eller det telefonnummer, der blev oplyst, da du bestilte dit spil. Samtidig bruges oplysningerne til oprettelse og betaling af dit spil. Se afsnit om betalingsløsninger nedenfor.
Oplysninger, som indsamles via Min Side:
Når du foretager en bestilling på www.jackpotlotteriet.dk, kan der oprettes en brugerprofil på tjenesten ’Min Side’ for dig, hvis du ikke allerede har en. Brugerprofilen indeholder oplysninger om dit spil hos Jackpotlotteriet samt navn, adresse, telefonnummer og e-mail. På Min Side er det muligt at foretage ændringer i dit spil samt ændre i navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Ændringerne registreres herefter hos Jackpotlotteriet.
Oplysninger, som indsamles ved personlig kontakt:
Varelotteret indsamler personoplysninger fra dig, når du kontakter os via mail, telefon eller på andre måder. Primært indsamler vi de oplysninger, der er nødvendige for at besvare dit spørgsmål eller behandle din sag. Det er typisk oplysninger om navn og lodnummer. Afhængigt af hvordan du vælger at kontakte os, kan vi også indsamle kontaktoplysninger som, CPR-nummer, adresse, e-mail eller telefonnummer.

Oplysninger, som indsamles som abonnement på nyhedsbrev:

Vælger du at abonnere på Jackpotlotteriets nyhedsbrev, indsamler vi din e-mail og evt. telefonnummer for at kunne sende nyhedsbrevet. Afmelding af nyhedsbrevet kan foretages på www.jackpotlotteriet.dk


Eksterne Databehandlere
Aftalepartnere og IT-leverandører:
Jackpotlotteriet benytter en bred vifte af IT-services og IT-systemer. I nogle af disse gemmes og administreres personoplysninger. Vi respekterer dit privatliv og sikkerheden for dine data i al håndtering.
Systemerne er cloud-løsninger eller installeret af leverandøren, og det betyder, at vi videregiver personoplysninger til leverandøren. I disse tilfælde er leverandøren vores databehandler og håndterer oplysningerne på vores vegne og efter vores anvisninger. Overførsel, overladelse og videregivelse af personoplysninger til eksterne databehandlere sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Jackpotlotteriet sørger bl.a. for at indgå databehandleraftaler med vores databehandlere med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og med passende sikkerhedsforanstaltninger.
Webanalysefirmaer:
Jackpotlotteriet benytter eksterne leverandører til personalisering og analyse af brugeradfærd og brugerfeedback på vores hjemmesider herunder sociale-medie sider. Disse virksomheder håndterer personoplysninger med intet andet formål end at sikre leveringen af virksomhedernes tjenester og services i forbindelse med markedsføring og salg af Jackpotlotteriet. Oplysningerne er først og fremmest data, der indsamles via cookies og håndteres på et anonymt og aggregeret niveau – læs evt. mere om cookies nedenfor.

 

Interne IT-systemer:
Internt håndterer Jackpotlotteriet personoplysninger i vores kundedatabase, i vores bestillings- og salgssystemer, vores kundeservicesystem og i et system til datahåndtering og dataforbedring. Disse systemer er udarbejdet til at kunne levere de ydelser, som du har bestilt fra os, og til at kunne håndtere spørgsmål og kundepleje i forbindelse med udførelsen af dit spil hos Jackpotlotteriet.

 

Betalingsløsninger:
Jackpotlotteriet benytter eksterne leverandører – fx MobilePay, Worldline/Bambora, Nets – til at håndtere betalinger. Disse leverandører har adgang til personoplysninger såsom navne, adresser og betalingsoplysninger mv. Denne håndtering er nødvendig for, at vi skal kunne levere de ydelser, som du har bestilt fra os.
Ved oprettelse af Abonnement betalingsaftale registreres data i det omfang, det er nødvendigt for gennemførelse af spillet og for registrering/validering af din identitet. Registreringen foretages med det formål at kunne håndtere din deltagelse, betaling af spillet og udbetaling af gevinster. Dit navn og adresse kan blive valideret i CPR-registeret. Øvrige data anvendes til intern analyse. Eksempelvis i aggregeret form; gennemsnitsalder, geografi mv.

 

Kontaktydelser:
Jackpotlotteriet benytter eksterne leverandører til at sende information via post, e-mail eller SMS. Disse leverandører har adgang til personoplysninger i form af navn, adresse, e-mail og telefonnummer.
Videregivelse af personoplysninger til virksomhederne har intet andet formål end at sikre leveringen af virksomhedernes tjenester og services i forbindelse med information om gevinster, markedsføring, salg og øvrige meddelelser fra Jackpotlotteriet.
Personoplysninger videregives i øvrigt ikke til tredjemand og anvendes ikke til andre formål end angivet ovenfor, medmindre du konkret giver sit samtykke hertil.

Sletning af persondata:
Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt med henblik på behandling af aktivt spil i Jackpotlotteriet, samt ved markedsføring.
Efter kundeforholdets ophør opbevares persondata i 5 år, i henhold til lovgivningen, hvorefter de slettes. Vindere af større gevinster bliver registreret og opbevaret i Jackpotlotteriets fysiske arkiv. I henhold til lovgivningen opbevares disse data i 5 år, hvorefter de slettes.

 

Dine rettigheder:
Du vil til enhver tid kunne anmode om indsigt i dine indsamlede personoplysninger, kræve berigtigelse, gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til den direkte markedsføring, afmelde eller tilmelde services eller anmode om dataportabilitet af dine oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven.
Procedure for indsigt, rettelser/ændringer anmodning om sletning og dataportabilitet:
Ønsker du at gøre indsigelse mod registreringen, eller ønsker du indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig, bedes du rette henvendelse til Jackpotlotteriet på info@jackpotlotteriet.dk.
Procedure om retten til at modtage oplysning om behandling af personoplysninger:
Oplysning om Jackpotlotteriets behandling af personoplysninger fremgår af Jackpotlotteriets gældende persondatapolitik og cookiepolitik. Adgang til disse sker via www.jackpotlotteriet.dk.
Procedure i forbindelse med anmodning om sletning af personoplysninger:
Jackpotlotteriet indsamler alle anmodninger om sletning af personoplysninger og eksekverer disse samlet ultimo måneden efter anmodning er kommet frem til Jackpotlotteriet.
Anmodning om sletning skal sendes til info@jackpotlotteriet.dk
Konkret vil en anmodning om sletning derfor medføre, at selve sletningen i Jackpotlotteriets operative-systemer (digitale såvel som fysiske) vil blive udført inden for løbende måned plus en måned.
I Jackpotlotteriets digitale backup-systemer eksekveres sletningen inden for løbende måned plus tre måneder.
Jackpotlotteriet gør opmærksom på, at eventuelle personoplysninger (digitale såvel som fysiske), som Jackpotlotteriet henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare, ikke slettes i forbindelse med anmodning om sletning. Sådanne oplysninger slettes i stedet i henhold til Jackpotlotteriets gældende Persondatapolitik.
Bemærk endvidere, at Jackpotlotteriet kun sletter korrespondance (digital såvel som fysisk), der enten er direkte tilknyttet anmoder om sletnings profil/min side eller særskilt oplistede e-mailadresser udpeget af anmoder i forbindelse med anmodning om sletning, hvor Jackpotlotteriet med rimelig sikkerhed kan identificere anmoder som part i korrespondancen uden at kompromittere beskyttelsen af andres personoplysninger eller Jackpotlotteriets adgang hertil.
Procedure i forbindelse med anmodning om flytning (dataportabilitet) af personoplysninger:
Jackpotlotteriet indsamler alle anmodninger om flytning af personoplysninger og eksekverer disse samlet ultimo måneden efter anmodning er kommet frem til Jackpotlotteriet.
Anmodning om flytning skal sendes til info@jackpotlotteriet.dk
Konkret vil en anmodning om flytning derfor medføre, at selve flytning vil blive udført inden for løbende måned plus en måned.
Personoplysninger flyttes til anmoders e-mails adresse i elektronisk format.
Bemærk at Jackpotlotteriet kun flytter korrespondance (digital såvel som fysisk), der enten er direkte tilknyttet anmoder om flytnings profil/min side eller særskilt oplistede e-mailadresser udpeget af anmoder i forbindelse med anmodning om flytning, hvor Jackpotlotteriet med rimelig sikkerhed kan identificere anmoder som part i korrespondancen og uden at kompromittere beskyttelsen af andres personoplysninger.
Procedure i forbindelse med at få indsigt i egne personoplysninger (indsigtsret):
Jackpotlotteriet indsamler alle anmodninger om flytning af personoplysninger og eksekverer disse samlet ultimo måneden efter anmodning er kommet frem til Jackpotlotteriet.
Anmodning om indsigt skal sendes til info@jackpotlotteriet.dk
Konkret vil en anmodning om indsigt derfor medføre, at selve flytning vil blive udført inden for løbende måned plus en måned.
Oversigt over anmoders personoplysninger fremsendes til anmoders e-mails adresse i elektronisk format.
Bemærk at Jackpotlotteriet kun giver indsigt i korrespondance (digital såvel som fysisk), der enten er direkte tilknyttet anmoder om indsigts profil/min side eller særskilt oplistede e-mailadresser udpeget af anmoder i forbindelse med anmodning om indsigt, hvor Jackpotlotteriet med rimelig sikkerhed kan identificere anmoder som part i korrespondancen.
Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering:
Jackpotlotteriet indsamler alle orienteringer om indsigelse mod individuelle automatiske afgørelser, herunder profilering og eksekverer disse løbende.
Orientering/indsigelse skal sendes til info@jackpotlotteriet.dk
Konkret vil en orientering/indsigelse mod individuelle automatiske afgørelser derfor medføre, at selve orienteringen vil være registreret Jackpotlotteriets operative-systemer inden for løbende måned plus en måned.
Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring:
Du kan til enhver tid tilbagekalde et tidligere afgivet samtykke til direkte markedsføring eller generelle indsigelser herom i øvrigt. Jackpotlotteriet indsamler alle orienteringer mod at anvende personoplysninger til direkte markedsføring og eksekverer disse løbende.
Orientering/indsigelse skal sendes til info@jackpotlotteriet.dk
Konkret vil en orientering/indsigelse mod anvendelse af personoplysninger til direkte markedsføring derfor medføre, at selve orienteringen vil være registreret Jackpotlotteriets operative-systemer inden for løbende måned plus en måned.
Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse):
Jackpotlotteriet indsamler alle orienteringer om urigtige personoplysninger samt anmodning om berigtigelse heraf og eksekverer disse løbende.
Orientering/indsigelse skal sendes til info@jackpotlotteriet.dk
Konkret vil en orientering/indsigelse om berigtigelse af personoplysninger derfor medføre, at ændringer vil være registreret i Jackpotlotteriets operative-systemer inden for løbende måned plus en måned.

Sikkerhed:
Jackpotlotteriet uddanner løbende vores medarbejdere i spørgsmål om databeskyttelse for at give en sikker behandling af dine personoplysninger.
Jackpotlotteriet benytter industri-standard sikkerhedsprotokoller (2048 bit SSL-kryptering af datateknologi) for at beskytte indsamlede personoplysninger og Jackpotlotteriets øvrige driftsdata mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse og beskadigelse.
De tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som Jackpotlotteriet anvender, er således beregnet til at levere et behørigt sikkerhedsniveau, som matcher de risici, der er forbundet med behandlingen af personoplysninger.

 

Klageadgang:
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

 

Ændringer:
Jackpotlotteriet kan foretage ændringer i ovennævnte Persondatapolitik og cookie-politik. Ændringer vil blive offentliggjort på her på siden, og det er dit eget ansvar at holde dig informeret om eventuelle ændringer.
Senest opdateret 7. juli 2023
T: +45 73 70 96 00
E: info@jackpotlotteriet.dk